cs / en
 

Proč řídit projekty v PMportalu?

  • Přináší jedinečný přehled o všech projektech organizace
  • Poskytuje vizuální kontrolu rozpočtu, termínů, zdrojů i rizik
  • Umožňuje řízení, verzování a schvalování dokumentace
  • Podporuje dodržování metodiky a definovaných pravidel
  • Zachycuje celou historii projektu včetně změn
  • Podporuje delgování úkolů a vykazování práce
  • Možnost propojení se systémem Pohoda
OBJEDNAT
 

Přehled o projektech, méně chyb a starostí.

PMportal je jedinečným nástrojem k řízení, evidenci a reportingu projektů, použitelný v prostředí jakékoliv organizace pro potřeby řízení svého projektového portfolia. Tento produkt poskytuje širokou funkcionalitu obsahující mimo jiné například zásobník zaměstnaneckých idejí, správu projektové dokumentace, plánování úkolů či vykazování práce. Díky našemu produktu je velmi snadné přeměnit dobrý nápad zaměstnance na nový projekt. PMportal napomáhá ke zefektivnění práce všech lidí přicházejících v dané organizaci do styku s projekty. Náš produkt skvěle doplňuje jiné informační systémy a automatizuje či zjednodušuje řadu činností dosud prováděných ručně, komplikovaně nebo vůbec.