cs / en
 

Přehled otázek

Jaké licence a hardware potřebuji pro běh PMportalu?

Nejčastějším způsobem nasazení PMportalu je v infrastruktuře zákazníka. PMportal je nadstavbou nad Microsoft SharePoint Foundation, který mimo Microsotft Windows Server nevyžaduje žádné další dodatečné licence. Zákazník by tedy měl disponovat serverem pro aplikační a databázovou část.

Detailní hardwarové požadavky se liší v závislosti na počtu uživatelů a míry vytěžování systému. Rádi Vám je poskytneme po bližším seznámení se s Vašimi požadavky.

 

Je možné si PMportal objednat v Cloudu?

Ano, PMportal je možné si objednat jako hostované řešení. V tom případě je potřeba pouze internetový prohlížeč a připojení k internetu.

 

Poskytujete k systému i školení pro naše pracovníky?

Součástí nasazení PMportalu je také školení uživatelů dle dohodnutého rozsahu. Jelikož se systémem typicky pracují uživatelé ve více různých rolích, jsou pro ně připravena samostatná školení.

 

Je PMportal nějak provázán s účetnictvím organizace?

Systém je provázán se stávajícími účetními systémy, přinejmenším na úrovni reportů.

 

V naší organizaci máme jasně danou metodiku a terminologii. Mohl by být PMportal modifikován pro naše potřeby?

PMportal se snažíme pro každého zákazníka nakonfigurovat podle jeho potřeb. Drobné úpravy jako použití jiné terminologie nebo změna konkrétních ukládaných metadat jsou časté a nebývají problémem. Dokážeme také modifikovat PMportal přesně pro některé metodiky.

 

Mohu si PMportal administrovat sám?

Prvotní instalaci a případné servisní zásahy provedeme my. Jinak je ale PMportal nenáročný na další administrátorské úkony. Jejich zvládnutí je otázkou jednoduchého zaškolení a často jej administruje zákazník sám.

 

Jaký je rozdíl mezi PMportalem a MS Project?

Podstatným rozdílem je, že MS Project pracuje lokálně na jednom počítači a s více projekty najednou se pracuje obtížně. Je to typicky nástroj pro jednu osobu a to projektového manažera. Naproti tomu PMportal je z principu nástroj pro spolupráci všech zapojených stran. Další výhodou PMportalu je jeho jednoduchost.

 

Jaký je rozdíl mezi PMportalem a MS Project Serverem?

MS Project Server pracuje s více projekty najednou, avšak stejně jako v MS Project je v něm řízení projektů pojato maximalisticky. Poskytuje tak komplexní nástroje na podrobnou evidenci harmonogramů, zdrojů, jejich vytížení, rozpočtování a další funkcionality. Toto komplexnější řešení však mnoho úřadů a organizací rychle přestane používat, neboť neustále vyžaduje velké množství vstupních informací. Jejich zadávání zabere více času, což bývá neefektivní a někdy i neudržitelné.